Kom till yoga – som du är…
I närmare tjugo år har Ole tillsammans med de övriga lärarna Johanna Olofsson och Hans Sedemark drivit företaget Stockholms Yoga Centrum, som anlitas av företag, organisationer och privatpersoner.
Syftet med att praktisera Klassisk Yoga är att utveckla ett ökat medvetande och deltagande i livet. Metoder som används är såväl fysiska övningar som avslappningsövningar, men även andningsövningar och meditation. Efter ett yogapass känner du dig samlad och kan med ny klarhet återvända till vardagen.

Yogainstruktören Ole Schmidt har arbetat inom Klassisk Yoga i mer än trettio år.

Oles undervisning utgår från att de allra flesta kan utöva yoga-
- Du behöver inte vara ung, vig och vältränad, säger Ole. Min mångåriga erfarenhet har lärt mig att bemöta varje deltagare och grupp utifrån deras önskemål, behov och förutsättningar. Som lärare stödjer jag eleven att uppmärksamma och bejaka sina gränser, för att så småningom visa hur man kan vidga dem.

Att komma till ro i kropp och själ, känna välbefinnande och glädje, bli fylld av energi och vitalitet är upplevelser som eleverna vid Stockholm Yoga Centret delar.

Ole är även verksam som diplomerad gestaltterapeut. Han erbjuder gestaltterapeutisk coachning, behandling och handledning. Enligt Ole kompletterar yoga och gestaltterapi varandra. Om man är i behov av en medveten paus från vardagen är yoga ett mycket bra redskap medan gestaltterapi fungerar som metod när det gäller att ta sig an med sitt vardagsliv.

Syftet med Oles verksamhet är att inspirera var och en att upptäcka, bejaka och ta ansvar för sina unika förutsättningar i mötet med världen.

Stockholms Yoga Centrum

Bransch:
Friskvård

Telefon: 08-254317
Fax: 08-254317


Email:
info@yogacentrum.se

Hemsida:
www.yogacentrum.se

Adress:
Stockholms Yoga Centrum
Tunnlandsvägen 5
16836 Bromma

| 13 SENASTE FÖRETAGEN